Web Of Science


Wedos hosting

Resource id #1606

ÚK VŠB-TUO: Služby/E-zdroje/Thomson Reuters (ISI) Web of hellip;

Web of Science
knihovna.vsb.cz

Portál elektronických informačních zdrojů MU

Seminář o informačním zdroji Web of Knowledge (resp. Web of Science)
library.muni.cz

Práce s citačními rejstříky Web of Science

Americká společnost The Institute for Scientific Information (ISI) nabízí službu ISI Web of Knowledge , jejíž součástí jsou citační rejstříky Web of Science (WoS).
platan.vc.cvut.cz

DSpace na VŠB-TUO: Publikační činnost akademických pracovníků hellip;

publikační činnosti akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a dalších publikacích registrovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost
dspace.vsb.cz

WEB of Knowledge — www.vukrom.cz

Především je to databáze WOS (Web of Science) kterou lze pomocí volby GENERAL SEARCH používat jako odbornou literární databázi.
www.vukrom.cz

Web of Science, VŠE

http://isiknowledge.com , http://wos.cesnet.cz/    Web of Science hellip; Databáze Web of Science obsahuje 5 citačních  indexů - rejstříků (databází
www.vse.cz

Databáze

ISI Web of Knowledge Web of Science a Journal Citation Reports - citační indexy
knihovna.vscht.cz

MFF UK Praha – knihovna

na Web of Science Na Web of Science nové citační indexy Conference Proceedings-Science a Conference Proceedings Citation Index- Social Science
www.mff.cuni.cz

Citační rejstříky

Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje
www.econlib.cz

Česká akademie zemědělských věd

Časopis je citován: ISI Web of Knowledge, Web of Science
www.cazv.cz


Wedos hosting